• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ກໍາລັງໃຈ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຍັງຫຼັ່ງໄຫຼໄປສູ່ພີ່ນ້ອງຜູ້ປະສົບໄພພິບັດ ທີ່ເມືອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື ຢ່າງບໍ່ຂາດສາຍ.

ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຮູ້ນໍາກັນແລ້ວວ່າ: ພາຍຫັຼັງທີ່ໄດ້ເກີດມີສະພາບຝົນຕົກໜັກ ໃນບໍລິເວນກວ້າງຢູ່ແຕ່ລະເຂດແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນລະຫວ່າງກາງ ຫາ ທ້າຍເດືອນ ກໍລະກົດ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ, ໄດ້ມີພະຍຸເຂດຮ້ອນເຊີນເຕິນ ເຄື່ອນຜ່ານປະເທດລາວເຮົາ, ພາໃຫ້ເກີດມີສະພາບຝົນຕົກໜັກຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາຫຼາຍວັນ, ເຮັດໃຫ້ບໍລິມາດນໍ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ໄວວາ, ອັນເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເຂື່ອນເກັບກັກນໍ້າສໍາຮອງ ຂອງໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍ ເກີດແຕກຫັກ ໃນວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2018 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ເຮັດໃຫ້ມວນນໍ້າອັນມະຫາສານ ໄຫຼທະລັກເຂົ້າສູ່ຫຼາຍບ້ານ ທີ່ຢູ່ລຽບແຄມນ້ຳເຊປຽນ-ເຊນໍ້ານ້ອຍຂອງ ເມືອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື ຢ່າງກະທັນຫັນ ຊຶ່ງໄດ້ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ແກ່ຊີວິດ, ເຮືອນຊານ, ສັດລ້ຽງ, ຜົນລະປູກ ແລະ ຊັບສິນດ້ານອື່ນໆ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະ ຫຼວງຫຼາຍ.

ຍືນຕໍ່ໜ້າສະພາບການດັ່ງກ່າວລັດຖະບານກໍ່ໄດ້ອອກແຈ້ງການກໍານົດໃຫ້ຂອບເຂດເມືອງສະໜາມໄຊ ເປັນເຂດປະສົບໄພພິບັດ ແລະ ສຸມໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼືອກູ້ໄພຢ່າງຮີບດ່ວນ; ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ທຸກພາກສ່ວນນັບທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ນັບທັງພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການສາກົນ ໄດ້ສຸມການຊ່ວຍເຫຼືອນັບທັງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ກໍາລັງໃຈໄປສູ່ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ເປັນໜ້າພາກພູມໃຈ ເປັນຢ່າງຍິ່ງ.

ໄປພ້ອມໆກັບການການເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ຜູ້ປະສົບໄພພິບັດໃນເທື່ອນີ້, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປຸກລະດົມກໍາລັງໃຈ ແລະ ກໍາລັງຊັບພ້ອມກັນອວ່າຍໜ້າໄປສູ່ ເມືອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງນັບແຕ່ວັນທີ 24 ກໍລະກົດ ມາຮອດ ປັດຈຸບັນນີ້ ໄດ້ມີ ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງໆປະເທດ ໄດ້ເຂົ້າມາສະແດງຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ, ຂໍແບ່ງເບົາຄວາມທຸກໂສກ, ປະກອບສ່ວນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ວັດຖຸຜ່ານ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່.

ໃນປັດຈຸບັນ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ຈັດສົ່ງວັດຖຸ, ເງິນຄໍາ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານອື່ນໆ ມອບໃຫ້ແກ່ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການແກ້ໄຂ ແລະ ບັນເທົາຄວາມເດືອດຮ້ອນແກ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນຜູ້ປະສົບໄພແລ້ວ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ກໍພວມສືບຕໍ່ປຸກລະດົມການຊ່ວຍເຫຼືອໃນທຸກດ້ານຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອພ້ອມກັນສົ່ງກໍາລັງໃຈ, ເງິນຄຳ, ວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ຈຳເປັນ ໄປສູ່ພີ່ນ້ອງ ເມືອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຈາກໄພພິບັດໃນຄັ້ງນີ້ໃຫ້ຄ່ອຍໆເຂົ້າສູ່ຄວາມເປັນປົກກະຕິໂດຍໄວ.

X