• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ ໃຫ້ການອຸປະຖຳ ໜັງສືພິມ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະຊາສຳພັນ, ໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ-ລັດຖະບານໃນການ ພັດ ທະນາຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ຜົນສຳເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຂະແໜງການ ເຊິ່ງເປັນຂະແໜງການ ປາຍແຫຼມຂອງລັດຖະບານ ໃນການຍູ້ໜູນໃຫ້ເສດຖະກິດ ແຫ່ງຊາດຈະເລີນເຕີບໂຕໃນລະດັບ ທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ໝັ້ນທ່ຽງ
ທັງເປັນຂະແໜງການຕົ້ນຕໍ ໃນການຟື້ນຟູ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີຊີວິດອັນໃໝ່, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີອາຊີບທີ່ຄົງທີໝັ້ນຄົງ ທັງເປັນການສ້າງລາຍໄດ້ທີ່ແນ່ນອນ. ຍ້ອນວຽກງານປະຊາສຳພັນມີບົດບາດສຳຄັນ ຄື ແນວນັ້ນ, ຄະນະພັກ, ຄະນະກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງສ້າງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໜັງສືພິມ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ ແຮ່ ສະບັບລາຍປັກ ຊຶ່ງຈະອອກທຸກໆ ວັນທີ 1 ແລະ 15 ຂອງແຕ່ລະເດືອນເພື່ອເປັນກະບອກສຽງໃຫ້ກະຊວງໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະ ຫຍາຍ, ການໂຄສະນາປະຊາສຳພັນວຽກງານຂອງ ຂະແໜງການໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້ົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ. ການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ ມີ່ຄວາມຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ງົບປະມານຈຳນວນໜຶ່ງເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃຫ້ ປະສົບຜົນສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍວາງໄວ້. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2018 ຢູ່ ຫ້ອງຮັບແຂກຊັ້ນ 2 ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ຈັດພິທີມອບ-ຮັບເງິນອຸປະຖຳໜັງສືພິມພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ ຫ້ອງການກະຊວງ ກັບ ບໍລິສັດ ຜະ ລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ. ຕາງໜ້າບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ກ່າວມອບໂດຍ ທ່ານ ນາງ ລັດຕະນາ ປະທຸມວັນ
ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ແລະ ກ່າວຮັບຂອງທ່ານ ປອ ດາວວົງ ພອນແກ້ວ ຄະນະພັກກະຊວງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງ, ຫົວໜ້າບັນນາທິການໜັງສືພິມ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່. ມີພະນັກງານ ຂອງທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ ເປັນສັກຄີພິຍານ. ການອຸປະຖຳຄັ້ງນີ້ລວມທັງໝົດ 96 ລ້ານກີບ ຫຼື 8 ລ້ານກີບຕໍ່ເດືອນ ໃນໄລຍະ
ເວລາ 1 ປີ ເຊິ່ງເລ່ີມ ແຕ່ເດືອນ ພຶດສະພາ 2018 ຈົນເຖິງ ເດືອນ ພຶດສະພາ 2019.

X