• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຕ້ອນຮັບເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິສັດ POWERCHINA

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ມັງກອນ 2019 ຜ່ານມານີ້ ທ່ານ ປອ. ດາວວົງ ພອນແກ້ວ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Wang Ei ຮອງຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ພາວເວີ ໄຊນາ (ສປ.ຈີນ) ເຂົ້າມາພົບປະ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການລົງທຶນຂອງ ບໍລິສັດ ຢູ່ ສປປລາວ, ພ້ອມນີ້ ທັງສອງຝ່າຍຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນຮ່ວມໃນການຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ແລະ ການລົງທຶນ ໃນອະນາຄົດຕື່ມອີກເນື່ອງຈາກ ບໍລິສັດ ພາວເວີ ໄຊນາ ເປັນບໍລິສັດໃຫຍ່, ມີປະສົບການສູງໃນການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ເຊິ່ງນອກຈາກລົງທຶນຢູ່ ສປປລາວ ແລ້ວ ບໍລິສັດ ຍັງໄດ້ລົງທຶນຢູ່ປະເທດອື່ນໆຕື່ມອີກ ເຊັ່ນ: ບັງລາເດດ, ເນປານ, ປາກິສະຖານ, ກຳປູເຈຍ ເປັນຕົ້ນ. ໃນໂອກາດນີ້ ບໍລິສັດ ຍັງໄດ້ນຳເອົາເງິນສົດຈຳນວນ 36.000.000 ມອບໃຫ້ ທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງການເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຈັດພິມ ແລະ ແຈກຢາຍໜັງສືພິມ ພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ ເຊິ່ງເປັນກະບອກສຽງຕົ້ນຕໍ່ຂອງກະຊວງ ໃນການໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລັດຖະບານ, ຜົນສຳເລັດ ແລະ ຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ລັດວິສາຫະກິດ, ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ປະຈຳແຂວງ ແລະ ບໍລິສັດ ລົງທຶນດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈຕື່ມອີກ. ໜັງສືພິມ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນຕົ້ນປີ 2018 ສາມາດຈັດພິມ ແລະ ແຈກຢາຍ ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ແຂວງ, ສະຖານທູດ, ອົງການຈັດຕັ້ງ ສາກົນ, ບໍລິສັດລົງທຶນດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຈຳນວນ 10.000 ສະບັບ ຕໍ່ເດືອນເຊິ່ງເປັນໜັງສືພິມແຈກຢາຍລ້າ.

X