• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

ຖະໜົນໜອງບອນ, ບ້ານ ຝາຍ, ເມືອງ ໄຊເຊດຖາ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໄປສະນີ:

ໂທ: 021 413000

ແຟກ:

ອີເມວ:

ເວັບໄຊ້: www.mem.gov.la

X