• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

ຖະໜົນໜອງບອນ, ບ້ານ ຝາຍ, ເມືອງ ໄຊເຊດຖາ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໄປສະນີ:

ໂທ: 021 413000, 021 414408

ແຟກ: 021 451 036

ອີເມວ: itmem2018@gmail.com

ເວັບໄຊ້: www.mem.gov.la

X