• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ງານປະກວດລາວກຣີນເຕັກ ຄັ້ງທີ 2 ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ, ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຮ່ວມກັບກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ບັນດາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແລະ ບໍລິສັດ ຮິຕາຊີໂຊເຊັນ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຈັດງານປະກວດລາວກຣີນເຕັກ ຄັ້ງທີ 2 ຊື່ງໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 17/11/2018 ທີ່ສູນບູໂດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ການຈັດງານແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ປອ. ສີນາວາ ສຸພານຸວົງ ຮອງລດັຖະມົນຕີກະຊວງ ພະລງັງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ພ້ອມນັ້ນ ກໍມີທ່ານເອກອັກຄະລາດຖະທູດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ຮິຕາຊິໂຊເຊັນ, ຄະນະນຳສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ, ຄູອາຈານ, ນັກຮຽນນັກສືກສາ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ ເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ 100 ກວ່າຄົນ. ຈຸດປະສົງ ຂອງການຈັດງານໃນຄັ້ງນີ້ເພື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່ເອກະສານນິຕິກຳດ້ານພະລັງງານທົດແທນ ຂອງ ສປປລາວ, ຜົນສຳເລັດຂອງບັນດາໂຄງການພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສັດຮິຕາຊິ ໂຊເຊັນ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ພ້ອມນັ້ນກໍເປັນການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້, ສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກສືກສາໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດສ້າງສັນວິໄສທັດໃໝ່ຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະພະລັງງານ, ເປັນຕົ້ນການສ້າງແບບຈຳລອງ, ການທົດລອງຈາກນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ນັກສືກສາຊັ້ນວິທະຍາໄລ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເພື່ອສ້າງໄດ້ຈິດສຳນືກຕໍ່ກັບບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ, ເຫັນໄດ້ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍືນຍົງຊື່ງທ່ານ ປອ. ສີນາວາ ສຸພານຸວົງ ກໍໄດ້ກ່າວເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນເຖີງແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ເພື່ອສ້າງ ສປປລາວ ໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດ ທີ່ບໍ່ມີມົນລະຜິດ ໃນອະນາຄົດຊື່ງຕິດພັນກັບການສ້າງຈິນຕະນາການໃໝ່, ແນວຄິດປະດິດສ້າງໃໝ່ໂດຍສະເພາະການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ ທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນວຽກງານຕົວຈິງ. ການຈັດງານໃນຄັ້ງນີ້ຍັງເປັນການສ້າງໂອກາດໃຫ້ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສືກສາໄດ້ຮ່ວມກັນປະດິດຄິດແຕ່ງເຄື່ອງອຸປະກອນພະລັງງານສີຂຽວທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນດ້ານທິດສະດີທີ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ໄດ້ໃນພຶດຕິກຳຕົວຈິງ ເພື່ອກ່າວໄປສູ່ການສ້າງໂຄງການຕົວແບບທີ່ມີປະໂຫຍດຮັບໃຊ້ທົ່ວສັງຄົມໃນຕໍ່ໜ້າ ທັງເປັນການຊອກໄດ້ນັກຮຽນນັກສືກສາຜູ້ດີເດັ່ນທີ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ມີຄວາມກ້າຫານໃນການນຳສະເໜີແນວຄວາມຄິດຂອງຕົນເອງ ແລະ ທີມງານເພື່ອຈະກາຍເປັນຕົວແທນທີ່ດີເດັ່ນຂອງມະຫາໄລ ແລະ ໂຮງງານ ກໍຄືເປັນຕົວແທນຂອງປະເທດຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນລະດັບສາກົນໃນຕໍ່ໜ້າ. ການແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້ ມີທີມເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນທັງໝົດ 14 ທີມ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ລະດັບຄື: ລະດັບນັກສຶກສາຂັ້ນມະຫາໄລ ມີ 8 ທີມ ແລະ ລະດັບນັກສືກສາມະທະຍົມຕອນປາຍມີ 6 ທີມ ເພື່ອຊີງທຶນການສຶກສາລວມທັງໝົດ 12.000.000 ກີບ.

X