• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ຄະນະຜູ້ແທນ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສໍາເລັດການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຮ່ວມມືດ້ານບໍ່ແຮ່ ຈີນ-ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 9 ແລະ ງານວາງສະແດງປະຈຳປີ 2018.

ທ່ານ ປອ. ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ກຳມະການສູນກາງພັກ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນຂອງກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຊຶ່ງປະກອບ ດ້ວຍຕົວແທນຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆຄື: ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ, ກົມຄຸ້ມຄອງບ່ໍແຮ່, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອີກຈຳນວນໜຶ່ງ ເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມການຮ່ວມມືດ້ານບໍ່ ແຮ່ຈີນ-ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 9 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ສຸມໃສ່ການຮ່ວມມືເສັ້ນທາງສາຍໄໝ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການພັດທະນາບໍ່ແຮ່ສີຂຽວ”( Focusing on Silk Road Cooperation Striving For Green Mining Developement) ແລະ ງານວາງສະແດງປະຈຳປີ 2018 ທີ່ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14-16 ພະຈິກ 2018 ທີ່ ເມືອງ ໜານໜິງ, ແຂວງກວາງຊີ, ສປ. ຈີນ ໂດຍມີຜູ້ແທນຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນຈາກບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ສື່ມວນຊົນຂອງ ສປ.ຈີນ ແລະ ປະເທດອື່ນໆຫຼາຍກວ່າ1.000 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນວາລະດຳເນີນກອງປະຊຸມ, ຜູ້ແທນຈາກບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ສປ. ຈີນ ໄດ້ພ້ອມກັນທົບທວນຄືນນະໂຍບາຍດ້ານຕ່າງໆໃນການຮ່ວມມື ເພື່ອດຶງດູດ ແລະ ສົງເສີມການລົງທຶນດ້ານບໍ່ແຮ່ ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ, ຕາມທິດສ້າງໃຫ້ເປັນບໍ່ແຮ່ສີຂຽວແລະ ມີການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື ລາວ – ຈີນ ດ້ານທໍລະນີສາດບໍ່ແຮ່ , ຄະນະຜູ້ແທນ ລາວ ແລະ ຈີນ ໄດ້ພ້ອມກັນທົບທວນຄືນການພົວພັນ, ຮ່ວມມືລະຫວ່າງຈີນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ : ການລົງທຶນດ້ານບໍ່ແຮ່, ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ການຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ດ້ານເຕັກນິກ, ການພັດທະນາຂະແໜງ ບໍ່ແຮ່ ລະຫວ່າງລາວ – ຈີນ. ນັບທັງການປຶກສາຫາລືການຮ່ວມມື ແລະ ທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ, ໂຄງການສ້າງແຜນທີ່ທໍລະນີສາດມາດຕາສ່ວນ 1.200.000 ຢູ່ເຂດໄຊຍະບຸລີ. ຢູ່ໃນເວທີປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການດ້ານບໍ່ແຮ່ລາວ-ຈີນ, ຄະນະຜູ້ແທນ ສປປ ລາວ ໄດ້ນຳສະເໜີນະໂຍບາຍການພັດທະນາວຽກງານບໍ່ແຮ່ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນອຸດສາຫະກໍາບໍ່ແຮ່ ຂອງ ສປປ ລາວ” ໂດຍໄດ້ນຳສະເໜີລາວໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນຂອງ ສປ.ຈີນ ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມດ້ານການພັດ ທະນາວຽກງານບໍ່ແຮ່ ຂອງ ສປປ ລາວໃນໄລຍະໃໝ່.
ໃນໂອກາດການພົບປະສອງຝ່າຍລະຫວ່າງ ກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ, ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ສປປ ລາວ ແລະ ສະຖາບັນສໍາຫຼວດທໍລະນີສາດແຫ່ງ ຊາດ ສປ. ຈີນທັງສອງຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນໃນຕໍ່ໜ້າເປັນຕົ້ນ : ໂຄງການສ້າງແຜນທີ່ທໍລະນີສາດຟີຊິກຢູ່ໃນເຂດ 9 ແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ, ໂຄງການສ້າງແຜນທີ່ທໍລະນີສາດ ມາດຕາສ່ວນ 1.200.000 ຢູ່ແຂວງ ໄຊຍະບຸລີ, ໂຄງການສ້າງແຜນທີ່ທໍລະນີສາດເຄມີມາດຕາສ່ວນ 1 : 1.000.000 ເຂດພາກໃຕ້ຂອງລາວ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນຊຶ່ງຝ່າຍຈີນເຫັນດີທີ່ຈະສືບຕໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ຝ່າຍລາວ.
ໃນໂອກາດເດີນທາງໄປເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເທື່ອນີ້, ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ມອບການຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ ແລະ ກົມກອງລວມໝູ່ຈຳນວນ 6 ພາກສ່ວນຂອງສະຖາບັນສໍາຫຼວດທໍລະນີ ສາດແຫ່ງຊາດ ສປ. ຈີນ ທີ່ ໄດ້ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍ
ເຫຼືອດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງແຜນທີ່ທໍລະນີສາດ, ມາດຕາສ່ວນ 1 : 200.000 ຢູ່ເຂດແຂວງ ອຸດົມໄຊ ທີ່ໄດ້ສຳເລັດແລ້ວ.

X