• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ກົມກວດກາ

1. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງກົມກວດກາ

2. ໜ້າທີ່ລວມຂອງກົມກວດກາ

3. ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກົມກວດກາ

4. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງກົມກວດກາ

5. ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ເບີ​ໂທ: 021 415807

X