• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເປີດໂຕປື້ມສະຖິຕິ ດ້ານພະລັງງານ ຂອງ ສປປ ລາວ

 

ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດສຳລັບ ອາຊຽນ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກ, ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2018 ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດ ແລະ ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບ ປຶ້ມສະຖິຕິພະລັງງານຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ ໂຮງແຮມ ຄຣາວພຣາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ. ຄໍາມະນີອິນທິລາດ, ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຮ່ວມກັບປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ສາສະດາຈານຮິເດໂຕຊິ ນິຊິມູຣະ, ປະທານສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດ ສຳລັບ ອາຊຽນ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກ (ERIA), ພ້ອມ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຫ້ອງການ, ສະຖາບັນ, ບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງຂອງກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຕາງໜ້າຂອງແຕ່ລະກະຊວງ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນພິທີປະກາດ ແລະ ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບ ປຶ້ມສະຖິຕິພະລັງງານ ສປປ ລາວ ເຫຼັ້ມທີ 1 ທ່ານ ປອ. ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ໄດ້ເວົ້າເທິງຜົນງານການຊ່ວຍເຫຼືອ ຂອງ ERIA ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍປະເທດໃນອາຊຽນມາແລ້ວ ລວມທັງ ສປປລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ມີຖຸນາ 2017ທາງຂະແໜງພະລັງງານຈົນເກີດໝາກຜົນສຳເລັດການສ້າງປຶ້ມສະຖິພະລັງງານ ສປປ ລາວ ເຫຼັ້ມທີ່ 1 ເພິ່ນຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກ
2 ປະເດັນທີ່ຈະມີໃນບົດເຊັນສັນຍາ MOU ເພື່ອຈະໄດ້ສະເໜີໃຫ້ແກ່ອົງການສາກົນໃນ ປີນີ້ ກໍຄື: ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂໍ້ມູນການຜະລິດ ພະລັງງານ ເພື່ອລາຍງານຂໍ້ມູນທີ່ຄົບຖ້ວນຂອງປະເທດ ໂດຍໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕ້ອງການລາຍງານສະຖິຕິພະລັງງານແຫ່ງຊາດ, ເພື່ອຄວບຄຸມຂໍ້ມູນພະລັງງານຕິດຕາມຕົວຊີ້ວັດກ່ຽວກັບແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 ແລະ ຍຸດທະສາດແຜນພັດທະນາແບບຍືນຍົງປີ 2030. ເຖິງແນວໃດກໍຕາມການເຊັນສັນຍາ MOU ລະຫວ່າງກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ERIA ທ່ານຍັງໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນກັບ ERIA ຈະສະໜັບສະໜູນກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ປຶ້ມສະຖິຕິພະລັງງານ ສປປ ລາວ ເຫຼັ້ມທີ 1 ນີ້ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານເສດຖະກິດພະລັງງານ ແລະກຽມພ້ອມສຳລັບພາຫະນະໄຟຟ້າ.ທາງດ້ານ ທ່ານ ຮິເດໂຕຊິ ນິຊິມູຣະ ກ່າວວ່າ: ການສ້າງປຶ້ມສະຖິຕິໃນຄັ້ງນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຈະໃຊ້ເຂົ້າໃນການວາງແຜນນະໂຍບາຍ ແຕ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ການຮ່ວມມືດ້າ ນພ ະລັງງາ ນກັບປະເທດ ອື່ນມີຄວາມຫັດແໜ້ນຂຶ້ນໃນຂົງເຂດອາຊຽນ, ຂົງເຂດພາກພື້ນອື່ນໆ ແລະ ອົງການສາກົນ ທີ່ຕ້ອງການຂ້ໍມູນເພື່ອຮ່າງນະໂຍບາຍ ແລະ ອື່ນໆ.

X