• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ກະຊວງພະລັງງານ ເເລະ ບໍ່ເເຮ່ ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍເເຜ່ນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 4 ກັນຍາ 2018 ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫ່ຍຊັ້ນ 5 ກະຊວງ ພະລັງງານ ເເລະ ບໍ່ເເຮ່ ກົມນິຕິກໍາ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມເຜີຍເເຜ່ນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ ໃຫ້ພະນັກງານຫຼັກເເຫຼ່ງສະມາຊິກພັກອ້ອມຂ້າງກະຊວງ. ໃນພິທີທີ່ມີຄວາມໝາຍນີ້ ທ່ານ ທອງເພັດ ອິນທະວົງ ຮອງເລຂາຄະນະພັກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ພະລັງງານ ເເລະ ບໍ່ເເຮ່ ໄດ້ຍົກໃຫ້ໄປເຖິງຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງກົດໝາຍເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະກົດໄຟຟ້າ ທີ່ ໄດ້ຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການຈາກສະພາເເຫ່ງຊາດ ເເລະ ກໍ່ປະກາດໃຊ້ໂດຍປະທານປະເທດ. ພ້ອມນີ້ທ່ານຍັງໄດ້ຍົກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັບປຸງກົດໝາຍໄຟຟ້າໃຫ້ສອດຄ່ອງ ເເລະ ເທດເໝາະກັບສະພາບການພັດທະນາຂອງປະເທດເຮົາທັງເປັນການຮັບປະກັນໃຫ້ການດໍາເນີນທຸລະກິດໄຟຟ້າຢູ່ປະເທດເຮົາມີປະສິດຕິພາບ, ກໍ່ສ້າງຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກມາດຕະຖານຂອງໄຟຟ້າລາວ ເເລະ ໄຟຟ້າສາກົນ. ຕອນທ້າຍຂອງພິທີທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ຄະນະພັກ, ຄະນະນຳ ເເລະ ພະນັກງານລັດທະການທຸກຄົນຈົ່ງເພີ່ມທະວີເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄ້ວາສຶກສາກົດໝາຍ
ໃຫ້ດີເພື່ອຮັບປະກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຂະເເໜງການບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງໄວ້.

X