• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວັນຕ້ານ ການໃຊ້ແຮງງານເດັກສາກົນ 12 ມິຖຸນາ

ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 20 ມີຖຸນາ 2018 ທີ່ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່,ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່ເດັກ (ຄກມດ)ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລືບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກໃນ ສປປ ລາວ ໃນໂອກາດວັນເດັກສາກົນ 01 ມີຖຸນາ ແລະວັນ ຕ້ານການໃຊ້ແຮງງານເດັກ ສາກົນ
12 ມີຖຸນາ. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ສະ ຫາຍ ນາງ ວຽງຄຳ ວົງເດືອນປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງກະຊວງ, ຮອງ ປະທານຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ສະຫາຍ ປອ ດາວວົງ ພອນແກ້ວ ຄະນະພັກກະຊວງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງ, ຮອງ ປະທານ ຄະນະກຳມະ ທິການເພື່ອ ຄວາມກ້າວ ໜ້າຂອງແມ່ຍິ ງ ແລະ ແມ່-ເດັກກະຊວງ. ໂດຍແມ່ນທ່ານ ສຸວັນທອນ ສຸວັນນະຈັກ ຫົວໜ້າພະແນກ ສິດທິເດັກ, ກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິ ງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄກຊມດ) ໃຫ້ກຽດບັນຍ າຍ. ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງການກະຊວງ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ລັດວິສາຫະກິດ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ເຂົ້າຮ່ວມ 150ຄົນ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຄັ້ງນີ້, ໄດ້ເປັນຂີດໝາຍສຳຄັນຂອງເດັກນ້ອຍທົ່ວໂລກ ເພາະຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ກະຊວງພ້ອມກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງທຸກປີ ເພື່ອເລົ່າຄືນ ແລະ ປຸກລະດົມທົ່ວສັງຄົມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຄວາມເປັນມາຂອງວັນດັ່ງກ່າວ, ບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນ ໂລກ ກໍຄື ສປປ ລາວ ຖືເອົາວັນທີ 12ມີຖຸນາ ທຸກປີ ເປັນວັນຕ້ານການໃຊ້ແຮງງານເດັກສາກົນ.
ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສັນນິບານຂອງນາໆຊາດໃນວັນທີ 16 ກັນຍາ 1924 ໄດ້ຮັບຮອງຖະແຫຼງການເຊີແນວກ່ຽວກັບສິດທິຂອງເດັກເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ເຊິ່ງໄດ້ປະກາດວ່າ: ເດັກຕ້ອງມີການເບິ່ງແຍງໃຫ້ເປັນພິເສດ ລວມທັງປົກປ້ອງທີ່ເໝາະສົມທາງດ້ານກົດໝາຍກ່ອນເກີດ ແລະ ຫຼັງເກີດ ຍ້ອນວ່າເດັກ ຍັງບໍ່ມີວຸດທິພາວະທີ່ຄົບຖ້ວນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ. ພ້ອມກັນນີ້ ທ່ານ ສຸວັນທອນ ສຸວັນນະຈັກ ຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ວຽກງານຂອງຄະນະກຳມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ມີແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວຽກງານ ແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ດ້ານວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ເພື່ອໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ເຮົາຍາມໃດກໍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຍົກສູງສິດທິພື້ນຖານຂອງເດັກເພື່ອຮັບປະກັນການຢູ່ລອດ, ການປົກປ້ອງການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການພັດທະນາຂອງເດັກທີ່ເປັນລູກຫຼານຂອງເຮົາໃຫ້ມີໄວເດັກທີ່ເຕັມ ໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ, ຄວາມອົບອຸນຈາກພໍ່ແມ່, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍປາສະຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ເພື່ອແນໃສໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດຊາດໃຫ້ກ້າວໜ້າໄປເປັນປະເທດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ.

X